کاربرد اولتراسوند در لاغری

کاربرد اولتراسوند در لاغری

اولتراسوند درمانی ، تکنیکی می باشد که فیزیوتراپیست ها از دهه 1940 از آن استفاده می کردند . امواج اولتراسوند به کمک ابزاری به اسم پروب اولتراسوند ، به طور مستقیم روی پوست اعمال می شد . پیش از قرار دادن پروب بر سطح پوست از ژل منتقل کننده ، استفاده می کنند . امواج ماورای صوت که به وسیله گوش قابل شنیدن نمی باشد ، به کمک ارتعاش های مکانیکی سر دستگاه اولتراسوند ( پروب ) به وجود می آیند . در ادامه مطالب به  کاربرد اولتراسوند در لاغری  می پردازیم .

کاربرد اولتراسوند در لاغری

دو روش اولتراسوند درمانی وجود دارد که به صورت زیر می باشد :

  • مکانیکی
  • حرارتی

هر دو روش ، امواج صوتی که به وجود می آید از راه سر مبدل دستگاه که ظاهر آن به میکروفن شباهت دارد ، وارد بافت های نرم می شود ، تفاوت بین اولتراسوند حرارتی و اولتراسوند مکانیکی در نرخ نفوذ امواج صوتی در بافت ها  است .

اولتراسوند حرارتی : در این روش انتقال پی در پی امواج صوتی از روش مکانیکی بیشتر می باشد . موج های صوتی موجب به وجود آمدن ارتعاش های میکروسکوپی در مولکول های بافت های عمیق تر شده و  منجر به زیاد شدن جنب و جوش و بالا رفتن حرارت مولکول ها می گردد  و تحت تاثیر داغ شدن بافت ها ،  سیستم بازسازی تحریک می شود و سوخت و ساز در سلول ها بالا می رود .

اولتراسوند مکانیکی : در این روش موج های صوتی به شکل پالس هایی از انرژی ، به منظور نفوذ یافتن در بافت ها انتقال داده می شود . در صورتی که اولتراسوند مکانیکی موجب داغ شدن بافت ها می گردد ، حباب های میکروسکوپی به وجود آمده در داخل بافت ها موجب منبسط و منقبض شدن ها پشت سر هم خواهد شد و نتیجه این امر منجر به کاهش میزان ورم و التهاب و در نهایت کاهش درد می شود .

پاسخ

هفت + 13 =

Call Now Button