کلینیک تزریق چربی به باسن

تعریف تزریق چربی به باسن تزریق چربی به باسن یک روش جراحی زیبایی است که در آن چربی از یک یا چند ناحیه بدن برداشته شده، تصفیه و تصفیه می‌شود و سپس به باسن تزریق می‌شود. این روش به منظور افزایش حجم، بهبود شکل و صاف‌کردن ناحیه باسن انجام می‌شود. برداشت چربی معمولاً از نواحی […]

read more »
Call Now Button