نانوفت

نانوفت نوعی چربی مایع فیلر شده بوده که با به کارگیری تکنولوژی نانو و سلول های بنیادی به بدن تزریق خواهد شد. در ادامه این مقاله دکتر نفیسه جوادی ، بهترین جراح عمومی در تهران ، در رابطه با آن توضیحاتی را بیان می کند. در واقع سلول های چربی خرد و صاف شده و […]

read more »
Call Now Button