نانوفت

نانوفت نوعی چربی مایع فیلر شده بوده که با به کارگیری تکنولوژی نانو و سلول های بنیادی به بدن تزریق خواهد شددر ادامه این مقاله دکتر نفیسه جوادی در رابطه با آن توضیحاتی را بیان می کند. در واقع سلول های چربی خرد و صاف شده و تبدیل به مایعی بسیار غلیظ از سلول های […]

read more »
Call Now Button