لیپولیز

لیپولیز معنی کلمه لیپولیز تجزیه چربی توسط لیزر است ، اما معنای رایج لیپولیز   تخریب بافت چربی یا کا ش حجم چربی است . روش لیپولیز در سال 2006 توسط سازمان دارو وغذای آمریکا تایید گردید . در مکانیسم لـیپولیز فیبر نوری لیزر ( مایع تومیسنت ) ، داخل بافت چربی تزریق می گردد و […]

read more »
Call Now Button