كیسه صفرا

كیسه صفرا كیسه صفرا عضوی از بدن می باشد كه تا زمانی كه درست عمل می كند كسی متوجه حضور آن نخواهد شد و به آن اهمیت داده نمی شود . در اكثر مواقع بر اثر همین بی توجهی ها به كیسه صفرا ، درد های شدیدی ایجاد می شود . كیسه .صفرا در ناحیه […]

read more »
Call Now Button