شقاق یا فیشر

شقاق یا فیشر شقاق عنوان عربی ، فیشر اسم انگلیسی و ترک یا چاک خوردگی عنوان فارسی آن می باشند که در واقع ایجاد شدن زخم در لبه ی داخلی مقعد می باشد. در این مقاله  موضوع شقاق یا فیشر را مورد بررسی قرار خواهیم داد . علل به وجود آمدن شقاق عبارت اند از : […]

read more »
Call Now Button