درمان بواسیر

بواسیر به سیاهرگ هایی گفته می شود که در مقعد با وضعیت گشاد شده در دو نوع داخلی و خارجی وجود دارد. نوعخارجی در مدخل مقعد و نوع داخلی در مجرای مقعد می باشد. در این مقاله می خواهیم در رابطه با راه های درمان بواسیر مطالبی را بیان کنیم. اما قبل از پرداختن به […]

read more »
Call Now Button