کلینیک شقاق

شقاق شقاق مقعدی یا فیشر آنال (Anal fissure) یک مشکل شایع در ناحیه مقعد است که می‌تواند باعث درد و ناراحتی شدید در افراد شود. این بیماری معمولاً به صورت یک ترک یا شکاف دردناک در ناحیه مقعد بروز می‌کند و در بسیاری از موارد با خونریزی همراه است. شقاق مقعدی می‌تواند تاثیر بزرگی بر […]

read more »
Call Now Button