درباره هموروئید

درباره هموروئید درباره هموروئید : هموروئید یا بواسیر بالشتک های عروقی طبیعی هستند که در کانال مقعد قرار دارند و به کنترل دفع کمک می کنند. زمانی که هموروئید ها متورم و ملتهب گردند، غیر طبیعی خواهند شد. بیماری هموروئید یا بواسیر رگ های ملتهب و متورم در ناحیه رکتوم مقعد می باشند که موجب […]

read more »
Call Now Button