تکنیک اولترازد

تکنیک اولترازد اولترازد اولین دستگاه پیکر تراشی با امواج ماورای نسل سوم که مجوز رسمی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش ایران را دارد . در مورد تکنیک اولترازد در این مقاله صحبت خواهیم کرد . بسیاری از افراد به دنبال راهی برای داشتن شکمی صاف می گردند ، اولترازد جدید ترین دستگاهی است […]

read more »

اولترازد و بارداری

اولترازد و بارداری دستگاه اولترازد دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایران می باشد و اولین و تنها دستگاه لیپولیز اولتراسونیک است که پیکر تراشی با امواج مافوق صوت را انجام می دهد . در ادامه به مطالبی که درباره ی اولترازد و بارداری مربوط می باشد خواهیم پرداخت . […]

read more »
Call Now Button