متخصص ژنیکوماستی تهران

متخصص ژنیکوماستی تهران ژنیکوماستی یا بزرگی سینه در مردان یک وضعیت ناهنجاری پستان است که ممکن است باعث بزرگ شدن غیرطبیعی بافت پستان در مردان شود. این مشکل معمولاً ناشی از تغییرات هورمونی در بدن است و می‌تواند برای مردان منجر به ناراحتی و کاهش اعتماد به نفس شود. برای برطرف کردن این مشکل و […]

read more »
Call Now Button