جراحی سینه

جراحی سینه به طور کلی می توان گفت که جراحی سینه با هدف تغییر سایز سینه ها ( کاهش یا افزایش ) انجام می شود و با توجه به آن از تکنیک های مختلفی استفاده خواهد شد. بنابراین جراحی سینه انواع مختلفی دارند که عبارتند از : جراحی افزایش سایز سینه ها ( ماموپلاستی افزایشی […]

read more »
Call Now Button