مزایای اولتراسونیک

مزایای اولتراسونیک از تکنیک اولتراسونیک برای برطرف کردن چربی های موضعی که درنواحی مختلف بدن وجود دارد استفاده می شود که به صورت امواج ما فوق صوت برای از بردن چربی هایی که در نواحی مختلفی مانند : غبغب ، ران ها ، شکم ، پستان برخی مردان ، پهلو و پشت و .. کاربرد […]

read more »
Call Now Button