نانوفت

نانوفت نانوفت نوعی چربی مایع فیلر شده بوده که با به کارگیری تکنولوژی نانو و سلول های بنیادی به بدن تزریق خواهد شد. در واقع سلول های چربی خرد و صاف شده و تبدیل به مایعی بسیار غلیظ از سلول های بنیادی می شود. سلول های بنیادی از سلول های بیولوژیکی محسوب می شوند که […]

read more »
Call Now Button