بیماری های مقعد

بیماری های مقعد بیماری های مقعد : مقعد از اعضای مهم بدن می باشد که مجاری گوارشی به آن ختم می شود و نقش بسزایی در عمل اجابت مزاج و دفع مدفوع ایفا می کند. مقعد، سلول و بافت هایی با مکانیزم اثر متفاوتی را دارا می باشد که اختلال در یکی از آن ها […]

read more »
Call Now Button